Dictionaries

   Overview
   Arabic
   Chinese
   Japanese
   Korean
   Mobile

Other

   Articles/papers
   KDPS
   Jack Halpern

Company

   About
   Data Licensing
   Jobs
   Location
   Contact
   Map










Từ điển Việt – Anh CJKI



Từ điển Việt – Anh CJKI này bao hàm từ vựng phổ thông, đã được tối ưu hóa để mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng hệ điều hành Android. Nó chứa đựng đầy đủ các từ tiếng Anh tương đương và các thông tin khác nhằm mục đích đem lại cho người dùng một sự hiểu biết sâu sắc về các từ và cụm từ tiếng Việt mà không làm màn hình trở nên lộn xộn.

Từ điển này đáp ứng nhu cầu của người học bằng cách cung cấp các mẫu câu tiếng Việt cũng như các từ đồng nghĩa và trái nghĩa thích hợp. Nghĩa gốc của những từ vay mượn nước ngoài và các chú thích về sự phổ biến cũng như cách sử dụng các từ vựng cụ thể, ví dụ như những từ cổ hoặc những từ chỉ dùng trong các tiếng địa phương cụ thể, cũng được trình bày ở đây.


Get it on Google Play

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT


  • Bao gồm hơn 27000 mục từ tiếng Việt

  • Rất nhiều mẫu câu chỉ dẫn các từ tiếng Việt được sử dụng như thế nào trong các ngữ cảnh cụ thể

  • Một chỉ lục tra ngược cho phép tìm kiếm các từ vựng tiếng Việt bằng tiếng Anh

  • Những từ đồng nghĩa và trái nghĩa, từ mượn nước ngoài cũng như các chú thích làm rõ hơn các ý nghĩa của từ

  • Ngay lập tức chuyển tới các chỉ mục chuyển chú trong các bản dịch tiếng Anh

  • Được thiết kế để mang lại sự tiện dụng cho cả người dùng nói tiếng Việt và tiếng Anh

  • Từ điển offline – không yêu cầu kết nối Internet

  • Lịch sử tìm kiếm và lưu dấu trang

  • Đẹp, dễ dàng sử dụng trong giao diện tiếng Việt và tiếng Anh